Aanmelding gratis test voor werknemers

Als werkgever kunt u uitsluitend gebruik maken van de regeling voor werknemers indien uw werknemer COVID-19 gerelateerde klachten heeft en/of >15 minuten binnen 1,5 meter van een positief persoon bent geweest (bijvoorbeeld via de app CoronaMelder een melding heeft ontvangen.) Heeft uw werknemer geen klachten, vervalt de gratis regeling. 

Nadat u onderstaande gegevens heeft ingevuld, ziet u direct de bevestiging met VOUCHERCODE voor de planpagina. U krijgt op een later moment een bevestigings e-mail.

 Financiële vergoeding voor werkgevers die testen op corona

Werkgevers die hun werknemers willen laten testen op corona kunnen extra financiële steun krijgen. Dat blijkt uit de nieuwe regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gepubliceerd op 16 februari 2021. Hierover is meer te lezen op de website van www.werkgeverstesten.nl.

Vergoeding en aanmelding
De vergoeding gaat niet direct naar u als werkgever, maar moet via onze arbodienst (ADD Arbo) worden aangevraagd. ADD Arbo heeft een overeenkomst gesloten met de Rijksoverheid en mag voor uitgevoerde testen een vaste vergoeding indienen. Bent u nog niet aangesloten bij ADD Arbo, dan kunt u het bedrijf bij ons aanmelden om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding. Meld u hier aan.
Het kosteloos aanbieden van corona sneltesten (antigeentest) is middels de regeling "werkgeverstesten" tot stand gekomen. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit voor werkgevers en organisaties op te schalen. Wij ontvangen middels deze regeling een financiële vergoeding vanuit het Rijk. Zodra het Ministerie van VWS stopt met de regeling en er zijn nog testen uitgevoerd bij uw personeel dan worden de kosten (€ 79,00 excl. Btw) alsnog in rekening gebracht. Wij verwachten tot 30 april gebruik te kunnen maken van deze regeling. Wij stellen u binnen 48 uur op de hoogte indien wij het signaal hebben gekregen dat 80% van het budget gebruikt is en de vergoeding niet vanzelfsprekend is. Indien het budget namelijk op is, worden er geen nieuw gelden vrijgemaakt hiervoor. Indien u de aanmelding naar ons verstuurd, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Veiligheid en privacy
Het testen van werknemers kan helpen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Maar let op: een werkgever mag werknemers niet verplichten om een coronatest af te nemen. Dit is in strijd met de privacywetgeving. Als een werknemer zichzelf wil laten testen op corona, mag de werkgever dit niet zelf doen. Dit moet de arbodienst doen. De arbodienst test de werknemer op corona en deelt de uitslag van de test alleen met de werknemer.

 

Zorgplicht werkgever
De werkgever heeft wel de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is begrijpelijk dat een werkgever wil voorkomen dat een werknemer met corona andere collega’s kan besmetten en daarmee voor een onveilige situatie zorgt. Daarom is het van belang dat werknemers op eigen initiatief zich kunnen laten testen door een arbodienst.